Pierwsza wizyta

Anna Borowiecka
ZAPRASZAMY

Konsultacja kosmetologiczna w Klinice Reha - Med

Pierwszy kontakt w naszej klinice to zapoznanie się z Twoimi problemami dermatologiczno-kosmetycznymi. Podczas konsultacji zostaną omówione elementy, które bezpośrednio lub pośrednio przekładają się na funkcjonowanie skóry tj.:

  • STAN ZDROWOTNY
  • TRYB ŻYCIA
  • DIETA
  • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
  • STOSOWANA PIELĘGNACJA KOSMETYCZNA
KONSULTACJE

PLAN TERAPEUTYCZNY

Kluczowym elementem konsultacji jest ustalenie planu terapeutycznego, który obejmuje:

  • ZALECENIA DIETETYCZNE
  • PLAN PIELĘGNACJI DOMOWEJ
  • PLAN ZABIEGÓW KOSMETOLOGICZNYCH LUB MEDYCZNYCH
  • SUPLEMENTACJĘ
  • WSKAZANIE DALSZYCH MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH
Rectangle 135 (2)