Regulamin korzystania z pakietów zabiegowych

1. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw specjalnie skomponowanych zabiegów kosmetologicznych niepodlegających wymianie z innymi zabiegami, opiewający na określoną kwotę.

2. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu. Po upływie tego terminu Pakiety zabiegowe tracą ważność.

3. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika i nie łączą się z innymi promocjami.

4. Pakiety zabiegowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt.

5. Rezerwacja zabiegów, z których posiadacz Pakietu zabiegowego zamierza skorzystać, powinna być uprzednio dokonana w recepcji.

6. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować recepcję, że formą płatności za zabieg będzie wykupiony Pakiet zabiegowy.

7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, SMS-em lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, zabieg wchodzący w skład Pakietu zabiegowego uznany zostaje za zrealizowany.

8. Pakiety zabiegowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

9. Integralną częścią Pakietów zabiegowych jest niniejszy regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Kliniki Reha - Med. Podczas zakupu Pakietu zabiegowego kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.