RODO

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ Reha - Med Anna Borowiecka.

Administratorem danych osobowych jest Reha – Med Anna Borowiecka z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Londyńska 5A-H lok.15, 66-400.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na skrzynkę klinikarehamed@gmail.com.
Ponadto kontakt z Administratorem możliwy jest:

  1. telefonicznie pod nr 791087886
  2. listownie – Klinika Kosmetologii i Trychologii ul. Londyńska 5A-H lok.15, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
  3. w miejscu świadczenia usług – Klinika Kosmetologii i Trychologii ul. Londyńska
    5A-H lok.15, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Klinika Reha - Med będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

  1. w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
  2. na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Kliniki Reha - Med.

 

Okres przechowywania danych

Klinika Reha - Med będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Reha - Med, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Kliniką Reha - Med podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług wymagających wiedzy na temat stanu zdrowia klienta i ewentualnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie wyżej opisanych usług.